آموزش غیرفعالسازی Google Play Protect

از آنجایی که برنامه های نظارتی با سیستم های پرداخت خارج از گوگل پلی امکان انتشار برنامه در مارکت گوگل را ندارند، شما باید پیش از نصب برنامه SFP ، اقداماتی را جهت جلوگیری از توقف عملکرد برنامه و امکان نصب برنامه خارج از این مارکت را انجام دهید

عکس پایگاه اطلاعات 1

آموزش غیرفعال سازی Google Play Protect

از آنجایی که برنامه های نظارتی با سیستم های پرداخت خارج از گوگل پلی امکان انتشار برنامه در مارکت گوگل را ندارند، شما باید پیش از نصب برنامه SFP ، اقداماتی را جهت جلوگیری از توقف عملکرد برنامه و امکان نصب برنامه خارج از این مارکت را انجام دهید.

مراحل غیرفعال کردن Google Play Protect

ابتدا برای غیر فعال کردن گوگل پلی پروتکتور برنامه Play Store را باز کنید.
از بخش تنظیمات وارد منو Play Protect شده و از ایکن گوشه بالا وارد تنظیمات این بخش شوید.
در نهایت گزینه "scan app with play protect" را در حالت غیر فعال قرار دهید.
به این ترتیب سرویس گوگل برنامه های نصب شده خارج از مارکت خود را اسکن و بررسی نمیکند و به این ترتیب آنها را متوقف نخواهد ساخت.

ورود