آموزش فعال کردن دسترسی Usage

در این مطلب با فعال کردن دسترسی Usage برای برنامه SFP آشنا خواهید شد. فعال بودن این قابلیت برای جمع آوری برخی گزارشات ضروری است.

عکس پایگاه اطلاعات 1

آموزش فعال کردن دسترسی Usage برای برنامه SFP

در صورتی که بصورت عادی و بدون ویزارد نصب قصد فعال کردن دسترسی را دارید مراحل زیر را دنبال کنید.

  1. تنظیمات دستگاه را باز کنید Settings
  2. گزینه Lock Screen And Security را کلیک کنید
  3. گزینه Other Security Settings را کلیک کنید
  4. گزینه Usage Data Access را کلیک کنید
  5. به پایین اسکرول کرده و برنامه SFP را تحت عنوان Internet Setting پیدا کنید
  6. گزینه Allow Usage Tracking را فعال کنید.

در صورتی که از طریق ویزارد نصب برنامه SFP می خواهید دسترسی را فعال کنید کافیست طبق گیف آموزشی زیر عمل کنید.

فعال کردن دسترسی Notification
ورود